Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: DGC

Thông tin chung

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963. Năm 2004, DGC chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. DGC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa chất tại các địa bàn chính gồm 4 tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Bình Dương. Các sản phẩm kinh doanh mang lại nguồn doanh thu chính cho Công ty là phốt pho vàng và bột giặt, chất tẩy rửa. Ngoài ra, DGC cũng sản xuất và kinh doanh thương mại nhiều sản phẩm hóa chất cơ bản khác. Công ty còn triển khai mở rộng sản xuất sang lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, phân bón.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý 3/2023, Hóa chất Đức Giang đạt 2,464 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33.3% svck và lợi nhuận sau thuế đạt 803 tỷ đồng, giảm mạnh 47% svck 2022.  

Năm 2022 là thời kỳ hoàng kim của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang khi được hưởng lợi từ cơn sốt hàng hóa toàn cầu. Trong năm 2023, thị trường trong nước và thế giới đi xuống làm cho giá bán giảm theo, biên lợi nhuận giảm dần và doanh nghiệp đã mất chuỗi “lãi trên ngàn tỷ”. 

Tháng 4/2023, DGC thành công mua lại 100% cổ phần của CTCP Phốt Pho 6 với mục đích nâng công suất sản xuất lên thêm gần 20%, từ đó tăng doanh thu cũng như lợi nhuận. Cổ phiếu trong phiên 13/04 cũng bật tăng với khối lượng khớp lệnh bùng nổ lên trên 4 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7,360 tỷ đồng, giảm 35.1% so với cùng kỳ năm 2022, do thị trường trong và ngoài nước đi xuống, kéo theo sự sụt giảm đáng kể từ giá bán. Mặc dù giá vốn cũng giảm 20% so với năm 2022 xuống còn 4,690 tỷ đồng, sau khi khấu trừ, lợi nhuận gộp chỉ còn 2,670 tỷ đồng, giảm một nửa svck 2022. Trong kỳ, DGC ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh 63.5% lên 549 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn gần 500 tỷ đồng. DGC cũng tiết giảm các khoản phí bán hàng 27.2% xuống còn 340 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh  nghiệp lại tăng tới 20.5% lên 112 tỷ đồng. Kết quả, kết thúc 9T/2023, DGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2,505 tỷ đồng, giảm một nửa so với 9T/2022. 

Tại thời điểm kết thúc quý III/2023, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng 9.6% so với đầu năm, đạt 14,693 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm từ 1,535 tỷ đồng vào đầu năm xuống còn 73 tỷ đồng, nhưng khoản tiền gửi ngân hàng lại tăng đến 28.4% lên 9,594 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 14.2% xuống còn 858 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản giảm 11%, còn 208 tỷ đồng, phần lớn là chi phí xây dựng Dự án Nghi Sơn. Ở phía bên kia nguồn vốn, DGC vẫn duy trì tỷ lệ nợ/VCSH là 0.2x, ổn định so với đầu năm.

Năm 2023, công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch lợi nhuận đạt 3,000 tỷ đồng, thấp hơn 50% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc 9T/2023, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã thực hiện gần 83.5% kế hoạch lợi nhuận của năm 2023.  

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có kế hoạch sáp nhập 2 công ty con, có tỷ lệ sở hữu 100% là Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL). Sau sáp nhập, DGL sẽ nâng vốn điều lệ từ 998 tỷ đồng lên gần 1,361 tỷ đồng.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan