Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: DHG

Thông tin chung

Tiền thân của CTCP Dược Hậu Giang là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974. Đến ngày 02/9/2004, cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm, và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. DHG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2006.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 1,009 tỷ và 166 tỷ đồng, lần lượt giảm 5.4% và 36.7% svck 2022, do khó khăn từ tình hình kinh tế chung và ảnh hưởng từ chi đầu tư cho hoạt động Marketing và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. 

Nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn JAPAN/EU_GMP được khởi công xây dựng vào năm 2022 dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2024, với công suất thiết kế khoảng 1 tỷ sản phẩm/năm. 

Trong 23 năm liên tiếp, Dược Hậu Giang không chỉ dẫn đầu về doanh thu, thị phần, năng lực sản xuất, và nằm trong top 10 doanh nghiệp dược hàng đầu của Việt Nam, mà còn là doanh nghiệp luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, DHG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3,481 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 4% và 5% svck 2022. Giá vốn hàng bán 9T/2023 của DHG chỉ tăng nhẹ 4.7% mặc dù tỷ giá tăng mạnh trong đầu năm, lên 1,790 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng mạnh 71.4% lên 165 tỷ đồng, nhờ khoản lãi tiền gửi tăng tới 68.6% lên 154 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ 8% xuống còn 66 tỷ đồng, cụ thể khoản chiết khấu thanh toán giảm 32% xuống còn 36 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay tăng gần 2 lần lên 22 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động của DHG tăng 11% lên 909 tỷ đồng. 

Tại thời điểm kết thúc quý 3/2023, tổng tài sản của Dược Hậu Giang tăng 16% lên 5,989 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền tăng từ 34 tỷ đồng lên gần 68 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 19% lên 656 tỷ đồng. DHG cũng duy trì chiến lược gia tăng hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào, theo đó hàng tồn kho ghi nhận tăng 26% lên 1,574 tỷ đồng. Khoản tài sản dở dang dài hạn tăng gấp 5 lần so với đầu năm, lên gần 460 tỷ đồng, phần lớn là chi phí đầu tư mở rộng dự án nhà máy Dược phẩm và nhà máy in bao bì DHG. 

Trong 9T/2023, Dược Hậu Giang cũng gia tăng sử dụng nợ vay, theo đó tổng nợ tăng từ 877 tỷ đồng lên 1,397 tỷ đồng, tương đương tăng 59.3%. Cụ thể, Dược Hậu Giang đã vay 700 tỷ đồng từ ngân hàng Vietcombank với thời hạn 6 tháng, lãi suất từ 0.32% đến 0.58%/tháng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5,000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,130 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, DHG đã hoàn thành gần 70% chỉ tiêu doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan