Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường chứng khoán

Công ty niêm yết

Công ty niêm yết là công ty cổ phần đã được đại chúng hóa và niêm yết công khai trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của công ty niêm yết sẽ được phát hành sơ cấp, và được giao dịch thứ cấp trên thị trường chứng khoán.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Công ty niêm yết