Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: BSR

Thông tin chung

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập vào năm 2008 và chính thức niêm yết trên sang HoSE vào năm 2018. BSR là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu VN.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T/2023, BSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 105,491 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6,186 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.8% và 52.0% so với cùng kỳ năm 2022. 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được nâng cấp và đưa vào vận hành vào Q1/2028, theo đó công suất chế biến sẽ được nâng lên từ 148,000 thùng/ngày lên 171,000 thùng/ngày, đáp ứng chuẩn Euro V và chuẩn môi trường theo lộ trình từ Chính phủ. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2023, BSR thông báo đã kết nạp thêm tới 38,000 cổ đông mới sau khoảng 1 năm, đứng vị trí thứ 7 trong số các doanh nghiệp có số lượng cổ đông vượt mức 1 vạn người.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T đầu năm 2023, BSR ghi nhận doanh thu đạt 105,491 tỷ đồng, giảm 16.8% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn hàng bán giảm tới 12.6% xuống còn 98,411 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm một nửa svck xuống còn 7,080 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính của BSR tăng đáng kể 67.4% lên 1,700 tỷ đồng nhờ vào khoản lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh 92.7% lên 1,176 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 17.8% lên 803 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng cao. BSR ghi nhận chi phí hoạt động tăng trong 9T/2023 với chi phí bán hàng tăng đến 13.5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 37.6%, lần lượt đạt 678 tỷ đồng và 383 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9T đầu năm của BSR đạt 6,186 tỷ đồng, giảm 52% svck. 

Tại thời điểm kết thúc T9/2023, tổng tài sản của BSR đạt 88,918 tỷ đồng, tăng 13.3% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng đến 20.6% lên 79,495 tỷ đồng. Lượng tiền mặt mà BSR hiện đang nắm giữ tăng gấp 3 lần so với đầu năm lên 840 tỷ đồng, trong khi khoản tương đương tiền lại giảm 30.8% xuống còn 17,721 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của BSR tăng gấp 8 lần so với đầu năm, lên 17,910 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng gần 8% lên 18,119 tỷ đồng. Phía nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả của BSR là nợ ngắn hạn, ghi nhận tăng 27.4% lên 33,151 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn giảm 30.0% xuống còn gần 900 tỷ đồng.

Năm 2023, BSR kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 95,545 tỷ đồng, giảm 43% so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 1,628 tỷ đồng, giảm mạnh 89% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BSR đã vượt 10% chỉ tiêu doanh thu và vượt 280% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, nhờ vào chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô tốt hơn cùng kỳ. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên được xây dựng dựa trên kịch bản cơ sở với giá dầu thô trung bình 70 USD/thùng, sản lượng tạm tính là khoảng 5.6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan