Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường tài chính

Toàn cầu hoá

Toàn cầu hóa là sự giao thương và tương tác giữa các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu thông qua việc chia sẻ nguồn lực, ý tưởng, và văn hóa.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Toàn cầu hoá