Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bất động sản

Bất động sản nhà ở

Bất động sản nhà ở bao gồm nhà và căn hộ, có thể dùng cho mục đích an cư hoặc cho người khác thuê để tạo thu nhập. Về cơ bản, những nơi cư trú đều có thể phân loại vào bất động sản nhà ở, chẳng hạn như penhouse, căn hộ duplex,...

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Bất động sản nhà ở