Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ kế toán viên công chứng

Chứng chỉ Kế toán viên công chứng (CPA) là chứng chỉ cung cấp cho các chuyên gia kế toán do Hội đồng Kế toán cấp cho mỗi tiểu bang. Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) cung cấp các nguồn lực để lấy giấy phép. Việc chỉ định CPA giúp thực thi các tiêu chuẩn chuyên môn trong ngành kế toán.

 Để có được chứng chỉ CPA đòi hỏi phải có bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, tài chính hoặc kế toán. Các cá nhân cũng được yêu cầu phải hoàn thành 150 giờ học và có trên hai năm kinh nghiệm kế toán công cũng như vượt qua Kỳ thi Uniform CPA.

Kỳ thi CPA có 276 câu hỏi trắc nghiệm, 28 mô phỏng dựa trên nhiệm vụ và 3 phần viết.  

Chúng được chia thành bốn phần chính:  

- Kiểm toán và chứng thực   

- Kế toán và Báo cáo Tài chính

- Quy định 

- Môi trường và khái niệm kinh doanh 

- Các câu hỏi trắc nghiệm chiếm 50% và mô phỏng dựa trên nghiệp vụ chiếm 50% điểm còn lại. Phải đạt ít nhất 75% để vượt qua từng phần.

Thí sinh có 4 giờ để hoàn thành mỗi phần, với tổng thời gian làm bài là 16 giờ. Mỗi phần được thi riêng lẻ và thí sinh có thể chọn thứ tự thi.

Sau khi đạt được chứng chỉ CPA, cá nhân có nhiều lựa chọn nghề nghiệp ví dụ như kế toán công  hoặc kế toán doanh nghiệp hoặc trong dịch vụ chính phủ. Họ cũng có thể chuyển sang các vị trí điều hành như kiểm soát viên hoặc giám đốc tài chính, v.v.

Để đạt được chứng chỉ này, người học tốn rất nhiều thời gian và trãi qua quá trình thi khá khó khăn. Tuy nhiên, họ sẽ kiếm được trung bình nhiều hơn 25% và có xu hướng thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong vòng một đến hai năm cũng lên các vị trí cấp cao trong vòng vài năm sau đó so với kế toán viên không có CPA.