Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế toán viên công chứng (CA)

Kế toán viên công chứng (Chartered Accountant – CA) là người hành nghề kế toán, công bố hoặc đảm bảo thông tin tài chính cho người quản lý, cơ quan thuế, nhà đầu cơ và những người đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực khác. Họ là những người hành nghề kế toán chuyên nghiệp, đủ điều kiện để đảm nhận một số hoạt nhất định. Kế toán viên công chứng được công nhận trên toàn thế giới.

Một CA hoạt động trong bốn lĩnh vực chính, bao gồm: tài chính ứng dụng, kế toán và báo cáo tài chính, kế toán quản trị và thuế.

CA được ra đời tại Scotland vào năm 1854, đây được coi là danh vị danh giá vào cao quý trong lĩnh vực kế toán, là niềm tự hào của bất kỳ cá nhân nào sở hữu danh vị này. Đó là sự khẳng định ngầm cho định vị và thương hiệu của một cá nhân. Các CA thường có sự nghiệp rất thành công, và nắm giữ những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp, thương hiệu. Bởi vì họ phải trải qua rất nhiều khóa đào tạo hơn một kế toán bình thường.

Để trở thành một kế toán viên công chứng, bạn có thể hoàn thành Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB) – tương đương với Chứng chỉ của chương trình học ACA, gồm 6 môn: Kế toán tài chính (Accounting), Kiểm toán (Assurance), Kinh doanh và tài chính (Business and Finance), Luật (Law), Kế toán quản trị (Management Information), Nguyên tắc thuế (Principles of Taxation).

Sau đó, người học có thể tiếp tục hoàn thành chương trình ICAEW ACA với 4 nhóm điều kiện: Hoàn thành thêm 9 môn học, làm việc từ 3 – 5 năm tại doanh nghiệp đối tác (ATEs) của ICAEW dưới sự chỉ dẫn, đánh giá của giám sát viên (QPRT), đạt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng làm việc chuyên nghiệp theo yêu cầu.