Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ Kế toán quản trị và Quản trị tài chính

Chứng chỉ Kế toán quản trị và Quản trị tài chính (CMA) là một chứng chỉ kế toán biểu thị chuyên môn về kế toán tài chính và quản lý chiến lược như xây dựng năng lực kế toán tài chính bằng cách bổ sung các kỹ năng quản lý hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược dựa trên bộ dữ liệu. Các chuyên gia đạt được chỉ định này có đủ tiêu chuẩn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ người kiểm soát tài chính đến giám đốc tài chính (CFO).

Để có được CMA, ứng viên phải có bằng cử nhân hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan cũng như hai năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực liên quan. Thí sinh cũng phải vượt qua một kỳ thi nghiêm ngặt, thường đòi hỏi hơn 300 giờ chuẩn bị.

Chứng chỉ CMA là một dạng công nhận quốc tế cho năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kế toán quản lý. Nó là một cách để chứng minh khả năng của cá nhân trong việc hiểu biết và áp dụng kiến thức kế toán quản lý.

CMA yêu cầu các chuyên gia kế toán duy trì một mức cao về đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ một chuẩn mực vững chắc. Điều này giúp đảm bảo rằng những người có chứng chỉ này đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và chất lượng cao trong công việc của họ.