Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ phân tích tài chính (CFA)

Chứng chỉ phân tích tài chính (CFA) là một chứng chỉ chuyên môn được công nhận trên toàn thế giới do Viện CFA tại Hoa Kỳ cấp. Đây là một trong những chứng chỉ hành nghề được đánh giá cao trên thế giới và được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Từ năm 1963 đến nửa đầu năm 2023, hơn 2 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi CFA Level I, với 309,751 thí sinh cuối cùng đã vượt qua kỳ thi Cấp III, đạt tỷ lệ hoàn thành trung bình có trọng số khoảng 11%. Trong 10 năm qua, tỷ lệ hoàn thành thấp hơn một chút ở mức 9.6%.

Để có thể đạt được chứng chỉ CFA, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Ứng viên phải có 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, bằng cử nhân hoặc đang học năm cuối của chương trình cử nhân hoặc kết hợp kinh nghiệm làm việc chuyên môn và trình độ học vấn tổng cộng 4 năm.

- Đối với trình độ đại học, phải hoàn thành chương trình cử nhân trước khi đăng ký thi Level II.

- Ngoài yêu cầu về trình độ học vấn, ứng viên phải có hộ chiếu quốc tế, hoàn thành bài đánh giá bằng tiếng Anh, đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh về ứng xử chuyên nghiệp và sống ở một quốc gia tham gia.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh, ứng viên phải vượt qua cả 3 cấp độ của chương trình CFA theo thứ tự tuần tự. Sau khi trở thành thành viên của Viện CFA, ứng viên cũng phải đóng phí hàng năm và tuân thủ theo quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn ứng xử nghề nghiệp của Viện CFA. Nếu không tuân thủ theo, ứng viên có thể bị thu hồi chứng chỉ CFA suốt đời.

3 cấp bậc của chứng chỉ CFA bao gồm:

- Cấp 1: Tập trung vào phân tích bằng cách sử dụng công cụ của 10 lĩnh vực kiến thức, bao gồm các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp, phương pháp định lượng, kinh tế, báo cáo và phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, đầu tư vốn cổ phần, thu nhập cố định, công cụ phái sinh, đầu tư thay thế và quản lý danh mục đầu tư.


- Cấp 2: Tập trung vào việc định giá các tài sản và nhấn mạnh việc áp dụng các công cụ và khái niệm đầu tư trong các tình huống cụ thể.

- Cấp 3: Tập trung vào lập kế hoạch tài sản và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.