Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách tiền tệ

Cung tiền

Cung tiền là lượng tiền tệ được cung ứng ra nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa và dịch vụ của cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng trung ương là người điều tiết cung tiền thông qua điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng hoặc mua bán giấy tờ có giá.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Cung tiền