Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách tiền tệ

Nới lỏng tiền tệ

Nới lỏng tiền tệ là một chính sách tiền tệ được thực hiện vởi ngân hàng trung ương thông qua việc tăng cung tiền và giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua khó khăn hoặc suy thoái, nhằm kích thích đầu tư và tiêu dùng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Nới lỏng tiền tệ