Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách tiền tệ

Tỷ giá

Tỷ giá là là số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết để đổi sang một đơn vị ngoại tệ. Tỷ giá được hình thành dựa trên quy luật cung và cầu thị trường, có sự quản lý và điều tiết của Ngân hàng trung ương của các quốc gia.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tỷ giá