Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Các loại lệnh trên HSX

Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều loại lệnh khác nhau như Lệnh thị trường (Market Price Order hay MP), Lệnh giới hạn (Limit Order hay LO), Lệnh mở cửa (At the Open hay ATO) và Lệnh đóng cửa (At the Close hay ATC).

Lệnh thị trường (Lệnh MP hay Market Order) là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại mức giá bán thấp nhất (đối với giao dịch mua) hoặc giá mua cao nhất (đối với giao dịch bán) hiện có trên thị trường, giúp người đầu tư thực hiện khớp lệnh nhanh nhất. Nói dễ hiểu hơn, đây là lệnh mà bên mua hoặc bán chấp nhận giao dịch với bất cứ giá nào đang được giao dịch trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh, nhằm đảm bảo mua được/bán được đủ số cổ phiếu mong muốn.

Lệnh mở cửa (Lệnh ATO) là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại mức giá mở cửa, lệnh chỉ được áp dụng trên sàn HOSE và HNX, được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ (9:00 – 9:15) để xác định giá mở cửa của ngày giao dịch đó. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO) trong phiên khớp lệnh ATO và sẽ tự động bị huỷ bỏ nếu lệnh không được thực hiện sau khi giá mở cửa xác định vào lúc 9:15.

Lệnh ATC là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại mức giá đóng cửa, lệnh chỉ được áp dụng trên sàn HOSE và HNX, được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ (14:30 – 14:45). Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn (LO) trong phiên khớp lệnh ATC và sẽ tự động bị hủy bỏ nếu lệnh không được thực hiện sau khi đóng cửa phiên.

Lệnh giới hạn (Lệnh LO hay Limit Order) là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại một mức giá chỉ định (giá bạn mong muốn) hoặc tốt hơn. Đây là lệnh được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trên thị trường.