Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Công ty mua lại có mục đích đặc biệt

Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), hay được gọi là “công ty rỗng”, là một công ty không có hoạt động thương mại và được thành lập chỉ để huy động vốn thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nhằm mục đích mua lại hoặc sáp nhập với một công ty mục tiêu.

SPAC mang lại lợi thế lớn cho các công ty đang có kế hoạch ra mắt công chúng, hay IPO.

Lộ trình chào bán công khai thông qua SPAC có thể mất vài tháng, trong khi quy trình IPO thông thường có thể mất từ sáu tháng đến hơn một năm.

Ngoài ra, chủ sở hữu của công ty mục tiêu có thể thương lượng giá cao hơn khi bán bản thân họ cho SPAC, do thời gian bắt đầu giao dịch có hạn.

Việc được mua lại hoặc sáp nhập với một SPAC thường được tài trợ và đầu tư bởi các nhà tài chính và giám đốc điều hành kinh doanh nổi tiếng.

Họ sẽ cung cấp cho công ty mục tiêu nguồn lực quản lý giàu kinh nghiệm và khả năng chiếm lĩnh thị phần và tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Các nhà đầu tư vào SPAC thường bao gồm từ các quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng và những người nổi tiếng cho đến công chúng.

Thông thường, sau khi IPO, SPAC có hai năm để hoàn tất việc mua lại và sáp nhập với một công ty mục tiêu hoặc họ phải trả lại tiền lại cho các nhà đầu tư.

Các thương vụ sáp nhập SPAC trở nên phổ biến, nhất là ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ, vì nó giúp cho các công ty nhỏ gặp khó khăn trong việc huy động vốn có thể niêm yết cổ phiếu của mình trong thời gian ngắn và mang lại cho các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận tiềm năng.