Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 (Điều 11) và Nghị định 65/2022/NĐ-CP, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCN) là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán.


Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ, chưa được giao dịch tập trung, bao gồm TPDN không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và TPDN chuyển đổi và kèm chứng quyền.

Để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, một nhà đầu tư cần thỏa mãn 1 trong các yếu tố sau:

- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hoặc

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu), hoặc

- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tại ngày xác định tư cách NĐTCN.


Xem thêm:

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Các trang đầu tư chứng khoán uy tín