Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đấu giá

Đấu giá (Auction) là một sự kiện bán hàng, trong đó người mua tiềm năng đặt giá cạnh tranh cho các tài sản hoặc dịch vụ mà họ muốn mua; và nó có thể được thực hiện thông qua đấu giá kín hoặc mở. Việc đấu giá là rất phổ biến bởi người mua và người bán tin rằng họ có thể đạt được giá tốt nhất khi bỏ phiếu đấu giá.

Ví dụ, đấu giá một bực tranh theo hình thức mở thì tất cả người tham gia đều có thể giơ giá. Giá sau cao hơn giá trước, cho đến một mức giá và không có người bỏ giá cao hơn thì người bỏ giá cuối cùng cao nhất là người trúng đầu giá.

Gần đây nhất có đấu giá đất ở Thủ Thiêm theo hình thức đấu giá mở, trong đó Tân Hoàng Minh là một trong những đơn vị bỏ giá cao nhất và trúng đấu giá

Trái ngược với đấu giá mở, bao gồm việc bán tài sản của công ty hoặc toàn bộ công ty đặc biệt là các công ty nhà nước, các cuộc đấu giá sẽ được thực hiện theo dạng kín. Nghĩa là các mức giá được người mua bỏ phiếu kín và chỉ người bán mới biết. Người bán có thể chỉ tổ chức một vòng đấu giá hoặc chọn một vài nhà thầu tiềm năng cho một vòng đấu giá bổ sung sau đó.