Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Huỷ lệnh

Hướng dẫn huỷ lệnh chứng khoán trên ứng dụng Tititada:

- Đăng nhập vào ứng dụng và vào “Sổ lệnh”

- Chọn “Lệnh đặt”. Chọn “Huỷ lệnh”.

- Nhập mã PIN giao dịch

- Huỷ lệnh thành công và sẽ hiển thị thông báo hủy lệnh