Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch chứng khoán trên thị trường, trong đó lệnh mua và lệnh bán chứng khoán được khớp với nhau theo thời gian thực ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch mà không cần phải chờ đến khi phiên giao dịch kết thúc. Lệnh mua và bán với mức giá được nhập vào hệ thống trước, nếu giá thì lệnh mua có mức giá cao nhất bằng vơi giá của lệnh bán có mức giá thấp nhất đang chờ sẵn, thì lệnh mua và lệnh bán sẽ được khớp với nhau.

Khớp lệnh liên tục được áp dụng cho hầu hết các loại chứng khoán trên sàn HoSE và HNX, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như chứng khoán niêm yết mới, chứng khoán có biến động giá quá mức, chứng khoán có thông tin bất thường, v.v. 


Thời gian khớp lệnh liện tục trên sàn HSX là từ 9:15 đến 11:30 và từ 13:00 đến 14:30, và sàn HNX  là 9:00 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30. Khớp lệnh liên tục giúp tăng tính minh bạch, hiệu quả và cho phép nhà đầu tư thay đổi quyết định giao dịch nhanh chóng theo biến động của giá cả.