Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh định kỳ

Lệnh định kỳ trong đầu tư, là các lệnh được thiết lập để xảy ra theo một lịch trình cố định.

Đây là khi một nhà đầu tư quyết định đầu tư một số tiền nhất định vào một khoản đầu tư cụ thể (như cổ phiếu, quỹ đầu tư, tiết kiệm) định kỳ, ví dụ hàng tháng hoặc hàng quý. 

Đây là một cách tốt để xây dựng tài sản lâu dài mà không bị ảnh hưởng tâm lý bới biến động ngắn hạn của thị trường.Lệnh định kỳ giúp đơn giản hóa quá trình quản lý tài chính và đầu tư bằng cách tự động hóa việc đầu tư, giúp người thiết lập thói quen đầu tư, cũng như tránh quên lãng hoặc bỏ lỡ các khoản đầu tư quan trọng.

Tại app Tititada, lệnh mua định kỳ cho phép bạn đặt mua một lượng cổ phiếu, hoặc một lượng tiền nhất định, để thực hiện một lệnh mua định kỳ, theo tuần, theo 2 tuần hoặc theo tháng trong một khoảng thời gian xác định.

Lệnh có thể đặt ở mức giá thị trường (MP) hoặc giá giới hạn (LO). Lệnh sẽ tự động kích hoạt trong giờ dịch và trong kỳ, khi đạt được tới mức giá đã được đặt trước đó.