Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP. HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM), tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. SGDCK TPHCM chính thức hoạt động vào ngày 20/07/2000 và có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 2 doanh nghiệp niêm yết và 6 công ty chứng khoán thành viên. 

SGDCK TPHCM hiện có vốn điều lệ là 2,000 tỷ đồng, là công ty con do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trực thuộc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, thuộc Bộ Tài Chính, quản lý. Hiện nay, Sở GDCK TPHCM có hơn 410 công ty niêm yết với qui mô vốn hóa là 5.5 triệu tỷ đồng. Các công ty niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM nằm trong chỉ số VN-Index

Năm 2021, Sở GDCK TP. HCM có mức thanh khoản bình quân 21,593 tỷ đồng/ ngày, chiếm 85% toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Sở GDCK TPHCM cao có điều kiện niêm yết khó hơn Sở GDCK Hà Nội về quy mô vốn và tỷ lệ cổ phiếu lưu hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiền thân là trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC). Sở GDCK Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với các hoạt động chính là tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu. 

Sở GDCK Hà Nội có 3 thị trường giao dịch thứ cấp trên một nền công nghệ hiện đại: cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường UPCoM. Song song với đó Sở GDCK Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Hiện nay, Sở GDCK Hà Nội có hơn 359 công ty niêm yết với quy mô vốn hóa là 8,398 tỷ đồng. Các công ty niêm yết trên HNX nằm trong chỉ số VN-Index. Năm 2021, HNX có mức thanh khoản 1,671 tỷ đồng/ngày, chiếm 9% toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.