Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thanh toán T+1.5

Khi bạn tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán một mã chứng khoán thành công thì ngày giao dịch đó được gọi là ngày T.

Ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán, không tính ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, theo quy định được gọi là T+1.

Ngày tiếp theo nữa gọi là T+2 và 1 ngày sau đó nữa gọi là T+3. 

Trước ngày 29/08/2022, thị trường chứng khoán thực hiện thanh toán bù trừ theo T+2, tức là nhà đầu tư mua chứng khoán vào ngày T+0 thì sẽ nhận chứng khoán sau giờ giao dịch ngày T+2, và có thể bán ngày T+3.

Ví dụ, bạn đặt lệnh mua 100 HPG thành công vào ngày thứ Hai (ngày T), thì 15:00 ngày thứ Tư cổ phiếu về tài khoản. Và do đã hết giờ giao dịch, nên bạn chỉ có thể bán cổ phiếu vào sáng ngày thứ Năm (T+3).

Từ ngày 29/08/2022, thị trường chứng khoán thực hiện thanh toán bù trừ theo T+1.5, thay vì T+2 như trước đó. Với quy định này, nhà đầu tư sẽ nhận được chứng khoán mua vào ngày T+0 ngay lúc 13:00 ngày T+2 và có thể bán ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.Ví dụ, lệnh mua 100 HPG thành công vào ngày thứ Hai, thì 13:00 ngày thứ Tư cổ phiếu về tài khoản và có thể bán ngay. Khi hệ thống KRX được triển khai, nhà đầu tư có thể bán ngay ngày T+0.