Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thời gian giao dịch

Tại Việt Nam, thời gian giao dịch chứng khoán quy định là từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán. Ba sàn HOSE, HNX và UPCOM đều có thời gian giao dịch từ 9:00 đến 15:00.

Trên sàn HOSE:

- Phiên mở cửa (ATO): 9h – 9h15

- Phiên khớp lệnh liên tục: 9h15 – 14h30, trừ giờ nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h

- Phiên đóng cửa (ATC): 14h30 – 14h45

- Phiên giao dịch thỏa thuận: 9h – 15h, trừ giờ nghỉ trưa

Trên sàn HNX:

- Phiên khớp lệnh liên tục: 9h – 14h30, trừ giờ nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h. 

- Phiên đóng cửa (ATC): 14h30 – 14h45

- Phiên khớp lệnh sau giờ: 14h45 – 15h

- Phiên giao dịch thỏa thuận: 9h - 15h, trừ giờ nghỉ trưa. 

Trên sàn UPCOM:

- Phiên khớp lệnh liên tục: 9h – 15h, trừ giờ nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h.