Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ứng trước tiền bán

Khi bạn tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán một mã chứng khoán thành công thì ngày giao dịch đó được gọi là ngày T. Ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán, không tính ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, theo quy định được gọi là T+1. Ngày tiếp theo nữa gọi là T+2 và 1 ngày sau đó nữa gọi là T+3.

Từ ngày 29/08/2022, thị trường chứng khoán thực hiện thanh toán bù trừ theo T+1.5, thay vì T+2 như trước đó. Với quy định này, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây. Ví dụ, bạn đặt lệnh mua 100 HPG thành công vào ngày thứ Hai, thì 13:00 ngày thứ Tư cổ phiếu về tài khoản và lúc này bạn có thể bán cổ phiếu.

Với quy tắc T+1.5, nếu bạn đặt lệnh bán cổ phiếu hôm nay (ngày T) thì 1.5 ngày giao dịch sau (ngày T+1.5) vào lúc 13:00 chiều, tiền bán chứng khoán tại ngày T mới về tài khoản của bạn.

Với quy tắc T+1.5, nếu bạn đặt lệnh mua cổ phiếu hôm nay (ngày T) thì 1.5 ngày giao dịch sau, tức 13:00 giờ chiều ngày T+2, cổ phiếu mới về tài khoản và tiền mua chứng khoán tại ngày T mới bị trừ khỏi tài khoản của bạn. Trước đó, số tiền này sẽ bị phong tỏa trong tài khoản và gọi là tiền mua chờ thanh toán.

Khi tiền bán chưa kịp về tài khoản nhưng bạn lại cần tiền ngay, để mua chứng khoán khác hoặc rút tiền cho các mục đích khẩn, bạn có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán cho một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán đang chờ về. 

Khoản ứng trước tiền bán (Cash advance) này là một khoản vay ngắn hạn giữa bạn và công ty chứng khoán. Vì thế, khi sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán, nhà đầu tư phải trả phí ứng trước, thường là lãi suất tính theo số ngày ứng trước tiền bán.

Lãi suất ứng trước tiền bán thay đổi theo từng thời điểm. Thống kê cho thấy, lãi suất ứng trước tiền bán xoay quanh mức 0.03% - 0.04% một ngày. Ví dụ, khi bạn tạm ứng 100 triệu đồng trước hai ngày, số tiền phí bạn phải trả sẽ giao động từ mức 60,000 đến 80,000 đồng.