Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư mạo hiểm

Quỹ đầu tư mạo hiểm là một hình thức đầu tư vào các công ty mới thành lập, nhằm cung cấp nguồn vốn để các công ty vững vàng hơn trong quá trình phát triển.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quỹ đầu tư mạo hiểm