Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ đầu tư

Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ là công cụ tài chính huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ nhiều nhà đầu tư để đầu tư, thông qua việc phát hành cổ phiếu để họ trở thành cổ đông của quỹ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quỹ tương hỗ