Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư tư nhân

Quỹ đầu tư tư nhân là loại hình quỹ thay mặt nhà đầu tư quản lý, đầu tư số vốn được rót vào các công ty đã ổn định và trong giai đoạn tăng trưởng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quỹ đầu tư tư nhân