Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoạch định thuế

Thuế khác

Thuế là một khoản phí bắt buộc do một tổ chức chính phủ áp dụng đối với người nộp thuế, nhằm tài trợ cho chi tiêu của chính phủ và các khoản chi tiêu đầu tư các công trình công cộng khác.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thuế khác