Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoạch định thuế

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ thuế mà bạn phải nộp cho chính phủ, được tính trên tiền lương, tiền công và các thu nhập khác mà bạn đã kiếm được.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thuế thu nhập cá nhân