Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoạch định thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ thuế mà các đơn vị kinh doanh phải nộp cho chính phủ, được tính trên lợi nhuận mà họ đã kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thuế thu nhập doanh nghiệp