Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xây dựng danh mục

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là chiến lược đầu tư kết hợp đa dạng các loại tài sản trong cùng một danh mục để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Đa dạng hóa