Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

IPO (Innitial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty tư nhân ra công chúng trong một đợt phát hành cổ phiếu mới. Qua đó, cho phép công ty tiếp cận và huy động vốn (tiền) từ các nhà đầu tư đại chúng, cá nhân nhỏ lẻ.

Sau khi IPO, công ty sẽ có hơn 100 cổ đông và chuyển đổi sang thành công ty đại chúng. Thời điểm IPO là một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với người sáng lập và những nhà đầu tư đầu tiên của công ty.

Nó cho phép họ bắt đầu thực hiện và ghi nhận lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ vào công ty thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp.

Quá trình IPO cơ bản thường gồm hai phần. Giai đoạn đầu tiên là tiếp thị cho đợt chào bán và giai đoạn thứ hai sẽ là thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Ở giai đoạn đầu tiên, công ty thường nhắm tới các tổ chức tài chính lớn.

Dựa trên các tiêu chí như quá trình thẩm định, chuẩn bị tài liệu, nộp hồ sơ, phương thức tiếp thị và phát hành IPO để tìm kiếm một hoặc vài đơn vị bảo lãnh phát hành cổ phiếu uy tín và cạnh tranh nhất.

Mục tiêu chính là tạo ra sự quan tâm ở các nhà đầu tư đại chúng cho đợt IPO.

Ở giai đoạn hai là việc tổ chức đấu giá cho đợt chào bán ra công chúng theo hình thức bỏ giá kín, và ở Việt Nam, nhà đầu tư trúng đấu giá tính theo giá từ cao đến thấp.

Tại Việt Nam, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, điều kiện chính để một công ty được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là phải có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký IPO trên 30 tỷ đồng và kết quả hoạt động kinh doanh của 2 năm liền kề trước phải có lãi và không có lỗ luỹ kế, phương án cụ thể về việc phát hành và sử dụng vốn được đại hội đồng cổ đông thông qua.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu