Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn giảm giá

Giai đoạn sau cùng của chu kỳ cổ phiếu là giảm giá (Markdown).

Khi lực mua giảm mạnh trong giai đoạn phân phối bên bán sẽ trở nên hung hăng hơn và gây sức ép lớn lên giá cổ phiếu bằng cách bán ra.

Nếu cổ phiếu không giữ được mức giá thấp nhất được thiết lập trong vùng đi ngang của giai đoạn phân phối, nó sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn giảm giá.

Giai đoạn này thường được đặc trưng bởi mức đáy mới thấp hơn đáy cũ và mức đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

Sự biến động giá thường tăng lên đáng kể trong giai đoạn này, do các nhà đầu tư vội vàng từ bỏ các vị thế của họ.

Họ thường tận dụng các nhịp hồi nhẹ trong một đà giảm như một cơ hội để bán ra cổ phiếu của mình.

Thông thường, giai đoạn này sẽ xảy ra những hiện tượng phổ biến như là bán tháo, gọi ký quỹ (call margin) hay bắt buộc bán (force-sell) vào gần cuối chu kỳ giảm giá, khi giá cổ phiếu giảm sâu và mạnh.

Nhưng cuối cùng, cổ phiếu sẽ tìm thấy đáy mới khi cung và cầu của cổ phiếu ổn định trở lại và giai đoạn tích lũy sẽ được bắt đầu và chu kỳ sẽ tự lặp lại.