Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn tích lũy

Giai đoạn tích luỹ (Accumulation) thường là xu hướng đầu tiên của chu kỳ chứng khoán, thường xuất hiện sau khi thị trường được cho là đã tạo đáy, và cổ phiếu đang có mức thị giá thấp sau một khoảng thời gian giảm mạnh.

Đa phần các cổ phiếu ở giai đoạn này đang ở giá trị thực hoặc thấp hơn, và nhà đầu tư sẽ bắt đầu tích luỹ chúng với kỳ vọng trong tương lai gần thị giá của chúng sẽ trở về đúng giá trị thực hoặc tăng trưởng mạnh mẽ khi các doanh nghiệp tiếp tục phát triển hơn.

Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư lớn và các tổ chức dần bắt đầu tham gia mua vào cổ phiếu với khối lượng lớn, gia tăng vị thế nắm giữ của họ.

Nhà đầu tư có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự của chỉ số để tìm các thời điểm vào lệnh phù hợp ở giai đoạn này.

Ví dụ: các nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy một cổ phiếu khi nó giảm đến hoặc sâu hơn mức đáy dài hạn được thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, cần phải đánh giá kỹ tiềm năng tăng trưởng, hay hồi phục, của công ty phát hành đó, để lấy làm cơ sở cho sự tăng giá của cổ phiếu.