Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch chứng khoán ngoài giờ

Giao dịch chứng khoán ngoài giờ (After-Hours Trading) là giao dịch bắt đầu lúc 4 giờ chiều theo múi giờ miền Đông (Bắc Mỹ) sau khi các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ đóng cửa.

Phiên giao dịch sau giờ làm việc có thể diễn ra muộn nhất là đến 8 giờ tối, mặc dù khối lượng thường giảm đi sớm hơn nhiều trong phiên.

Giao dịch sau giờ làm việc được thực hiện thông qua mạng truyền thông điện tử (ECN).

Tại Việt Nam, lệnh PLO (viết tắt của từ Post Limit Order), là lệnh dành cho giao dịch khớp lệnh sau giờ, chỉ có ở riêng sàn HNX và diễn ra trong 15 phút sau giờ đóng cửa, cụ thể là từ 14h45 – 15h.

Với lệnh PLO, các nhà đầu tư có thể thực hiện mua và bán chứng khoán theo mức giá đã được ấn định trong phiên lệnh định kỳ kết thúc trước đó với những quy tắc ưu tiên khớp lệnh.

Điều này cũng giúp làm gia tăng cơ hội khớp lệnh cho các nhà đầu tư.


Xem thêm: 

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không