Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch chứng khoán không thông qua khớp lệnh liên tục trên sàn mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận giá, khối lượng hay hình thức thanh toán rồi thông báo cho công ty chứng khoán của hai bên.

Theo đó, công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và hoàn thành giao dịch thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Giao dịch thoả thuận được thực hiện trong giờ giao dịch và  đối với sàn HSX, kết thúc lúc 15:00.

Lệnh thoả thuận chỉ có hiệu lực trong ngày và giá phải nằm trong biên độ dao động của hôm đó.

Ngoài ra, nhà đầu tư không được giao dịch thoả thuận trong ngày đầu tiên cổ phiếu  hay chứng chỉ quỹ niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán.

Lệnh giao dịch thoả thuận không được phép huỷ. Trong thời gian giao dịch, nếu công ty chứng khoán nhập sai lệnh thoả thuận của nhà đầu tư thì được sửa nhưng phải xuất trình lệnh gốc và được đối tác, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận.

Giá trị giao dịch thoả thuận không được sừ dụng để tính toán các chỉ số như VN-Index, HNX-Index, UPCoM-Index...

Khi thực hiện giao dịch thỏa thuận, nhà đầu tư cần phải lưu ý như sau:

- Sàn HSX: Nếu khối lượng đặt lệnh từ 20,000 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ trở lên thì mới được thực hiện giao dịch thỏa thuận.

- Sàn HNX: Khối lượng giao dịch cổ phiếu thường từ 5,000 cổ phiếu trở lên và từ 1,000 trở lên nếu là giao dịch trái phiếu thì được phép giao dịch thỏa thuận