Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

HNX-30

HNX30 được gọi chỉ số của thanh khoản, do thanh khoản là yếu tố quan trọng nhất của bộ chỉ số này, trong khi tiêu chí quan trọng nhất của chỉ số VN30 Index là vốn hóa thị trường.

Bộ chỉ số HNX30-Index được lựa chọn theo 5 bước sau:

1. Các công ty được xếp theo thứ tự ưu tiên theo vốn hóa thị trường từ cao đến thấp theo giá trị bình quân phiên trong 12 tháng gần nhất.

2. Loại trừ các cổ phiếu không đáp ứng điều kiện như trong diện bị kiểm soát, dừng giao dịch… để chọn ra 100 mã có giá trị giao dịch bình quân phiên lớn nhất.

3. Trong 100 mã này, chọn ra 70 mã có mức vốn hóa thị trường bình quân 12 tháng gần nhất lớn nhất, (sau khi điều chỉnh tỉ lệ tự do chuyển nhượng).

4. Trong Top 70 này, loại bỏ các cổ phiếu nếu 6/12 tháng có tỉ lệ khối lượng giao dịch trung vị trong mỗi tháng so với khối lượng lưu hành của ngày cuối tháng nhỏ hơn 0.02%.

5. Chọn 30 mã còn lại có thanh khoản theo thứ tự từ cao đến thấp.

Các điều chỉnh định kỳ được tiến hành 6 tháng một lần, với hai kỳ xem xét là kỳ 1 (tháng 10 năm trước - tháng 3 năm sau) và kỳ 2 (tháng 4-tháng 9).

Một số hạn chế nhất định trong rổ HNX30 bao gồm chênh lệnh lớn về thanh khoản của các cổ phiếu niêm yêt trên HNX do mặt bằng chung của các cổ phiếu niêm yết trên HNX không đồng đều. Một số cổ phiếu hàng đầu như VND, PVX, KLS, SCR có thể giao dịch nhiều triệu cổ mỗi phiên. Ngược lại, khá nhiều cổ phiếu trong rổ HNX30 có tính thanh khoản thực tế trên thị trường khá yếu như SDU, NTP, QNC, PLC…