Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường (Market capital) là tổng giá trị thị trường tính bằng đồng Việt Nam của Số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty, được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu. Ví dụ: một công ty có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá thị trường là 20,000 đồng mỗi cổ phiếu, sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 200 tỷ đồng.

Nhà đầu tư thường sử dụng vốn hóa thị trường để xác định quy mô của một công ty thay vì doanh số bán hàng hay tổng tài sản của công ty. Đến hết tháng 03/2022, trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 49 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD. Trong đó có 3 doanh nghiệp xếp đầu có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm:

- Tập đoàn Vingroup (VIC)

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)

- Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).