Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân phối chứng khoán

Trong lĩnh vực tài chính, phân phối chứng khoán (Allotment) là một phương pháp phân phối các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu cho các nhà đầu tư khi một loại chứng khoán mới phát hành lần đầu (IPO) được đặt mua quá nhiều.

Vào cuối thời hạn đăng kí mua chứng khoán, nhu cầu đối với một chứng khoán mới có thể vượt quá tổng số chứng khoán phát hành.

Trong trường hợp đó, ngân hàng phát hành có thể sẽ quyết định phân phối chứng khoán, với sự chấp thuận của công ty phát hành, theo hình thức bốc thăm hoặc dựa theo một phương thức nào đó.

Công thức phân phối chứng khoán luôn phải tính đến những nhà đầu tư chiến lược mà công ty phát hành ưu tiên.


Xem thêm: Cách đầu tư chứng khoán cho người mới chơi