Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp (Primary market) nơi chứng khoán, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, được chào bán lần đầu tiên ra cho công chúng. Nhà đầu tư sẽ có cơ hội mua chứng khoán trực tiếp từ các tổ chức phát hành. Ví dụ điển hình nhất của thị trường sơ cấp là một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hay còn gọi là IPO.

Thị trường sơ cấp không có một địa điểm vật lý cụ thể; nó là một hệ thống phản ánh bản chất của các loại chứng khoán cho phép nhà đầu tư mua trực tiếp từ bên phát hành, mà không phải mua lại từ người thứ ba hoặc một nhà đầu tư khác. Các loại phát hành trong thị trường sơ cấp bao gồm phát hành riêng lẻ, IPO, phát hành quyền.