Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp (Secondary market) là nơi các nhà đầu tư mua và bán chứng khoán mà họ đã sở hữu, có thể là mua sơ cấp từ phát hành mới của công ty, hay là mua thứ cấp từ các nhà đầu tư khác. Thị trường chứng khoán mà chúng ta hay nói đến bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, tuy nhiên phần các nhà đầu tư, khi nhắc đến thị trường chứng khoán đều hiểu là thị trường thứ cấp, nơi có thể mua bán giao dịch các cổ phiếu đã phát hành ra công chúng.

Ví dụ đơn giản, nếu chủ đầu tư xây nhà và bán căn nhà trong dư án cho bạn thì đó la giao dịch sơ cấp. Khi bán bán lại căn nhà cho người thứ hai, rồi người thứ hai bán cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm thì các giao dịch mua bán sau này của căn nhà ban đầu gọi là giao dịch thứ cấp.