Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

VN-30

VN30 là tập hợp 30 cổ phiếu có chỉ số vốn hóa, thanh khoản thỏa mãn các tiêu chí theo bộ chỉ số được sở giao dịch chứng khoán TP. HCM triển khai, bắt đầu từ năm 2012.


Các điểm chung của nhóm công ty này là:

- Công ty được đánh giá cao về mặt quản trị nhân lực, vận hành so với mặt bằng chung.

- Tổng số giao dịch chứng khoán của các công ty trong nhóm VN30 chiếm 60% giao dịch trên thị trường và gần 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường.

Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.

Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.

Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HSX) sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30.


Các bước để chọn 30 cổ phiếu trong rổ VN30:


- Bước 1: Chọn 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường bình quân hàng ngày trong 6 tháng cao nhất loại trừ các cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng (3 tháng đối với 5 công ty có thanh khoản lớn nhất).

- Bước 2: Loại bỏ các cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do dưới 5%, và các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch.


- Bước 3: Các cổ phiếu còn lại được sắp xếp theo giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng từ cao đến thấp. 20 cổ phiếu cao nhất được chọn vào VN30. Các cổ phiếu thứ hạng từ 21 đến 40 thì ưu tiên các cổ phiếu đã có mặt trong VN30, sau đó mới đến lựa chọn các cổ phiếu mới để đảm bảo tính ổn định của bộ chỉ số.

- HoSE xem xét lần cuối cùng trước khi công bố rổ chỉ số mới một tuần trước ngày bắt đầu giao dịch rổ chỉ số mới.