Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản

Định giá so sánh

Định giá so sánh là xác định giá trị của một tài sản hoặc doanh nghiệp bằng cách so sánh nó với các yếu tố tương tự trên thị trường, có thể là các chỉ số tài chính như P/E, P/B, khối lượng giao dịch... để hiểu rõ hơn về vị thế cạnh tranh của tài sản đó và ra quyết định đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Định giá so sánh