Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: MWG

Thông tin chung

Công ty TNHH Thế Giới Di Động được thành lập vào năm 2004 và được chính thức giao dịch trên sàn HoSE vào năm 2014. Lĩnh vực hoạt động chính của MWG bao gồm kinh doanh và sản xuất các thiết bị liên quan đến điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số, và kinh doanh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng. Các chuỗi mô hình kinh doanh của MWG bao gồm bán lẻ thegioididong.com, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh. Đến nay, công ty là đơn vị duy nhất có hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại đi động phủ khắp 63 tỉnh thành phố tại Việt Nam.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần đạt 31,421 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.7% và lợi nhuận sau thuế xuống mức thấp còn 90 tỷ đồng, giảm 85.4% so với cùng kỳ trong bối cảnh ngành bán lẻ còn nhiều khó khăn.

Tháng 12/2023, với doanh thu bình quân là 1.8 tỷ đồng/cửa hàng, Bách Hóa Xanh đã đạt mục tiêu hòa vốn sau mọi chi phí thực tế. Trên cơ sở hoạt động kinh doanh cốt lõi, BHX kỳ vọng sẽ bù đắp để đạt lơi nhuận ròng trong năm 2024.

Tính đến cuối năm 2023, MWG có 1,078 cửa hàng Thế giới di động (giảm 112 cửa hàng so với cuối năm 2022) , 2,190 cửa hàng Điện máy xanh (giảm 94 cửa hàng) và 1,698 cửa hàng Bách Hóa Xanh (giảm 30 cửa hàng) trên toàn quốc.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế cả năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần đạt 118,280 tỷ đồng, giảm 11.3% và lợi nhuận sau thuế đạt chỉ đạt 168 tỷ đồng, giảm 95.9% svck và là mức thấp nhất kể từ khi niêm yết. Nguyên nhân chủ yếu là do bối cảnh ngành bán lẻ còn nhiều thách thức khi nhu cầu tiêu dùng chưa có dấu hiệu phục hồi. Hai chuỗi Điện máy xanh và Thế giới di động ghi nhận tổng doanh thu lần lượt đạt hơn 28,000 tỷ đồng và 55,000 tỷ đồng, đều giảm svck, với doanh thu kênh online đạt gần 16,000 tỷ đồng, giảm 11% svck và chiếm 19% trong tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX. Trong khi đó, chuỗi Bách hóa xanh đạt gần 31,600 tỷ đồng doanh thu lũy kế, tăng 17%, nhờ tập trung nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng các mặt hàng. Mặt khác, doanh thu tài chính của MWG tăng 65.0% svck lên 2,167 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh gấp 2.4 lần lên 1,828.

Tính đến cuối năm 2023, MWG ghi nhận tổng tài sản tăng 7.7% so với đầu năm, đạt 60,108 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm) tăng 88.1% lên 18,937 tỷ đồng; và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 71.9% so với đầu năm, lên 5,159 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả tăng 15.2% so với đầu năm lên 36,748 tỷ đồng, chủ yếu do khoản mục vay ngắn hạn tăng mạnh gần 79%.


Năm 2023, Thế giới Di động đặt kế hoạch kinh doanh khiêm tốn với doanh thu chỉ tăng 1% lên 135,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2% lên 4,200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Thế giới Di động chỉ mới hoàn thành 87.6% kế hoạch doanh thu và “vỏn vẹn” 4.0% kế hoạch lợi nhuận cả năm, và là năm thứ 2 liên tiếp không kịp về đích.

Sang năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần ở mức 125,000 tỷ đồng, tăng 5.7% so với thực hiện cả năm 2023; trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 14 lần so với nền thấp năm trước, lên mức 2,400 tỷ đồng. MWG cũng xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng chuỗi, trong đó muốn cải thiện hiệu suất kinh doanh và lợi nhuận của chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng đặt mục tiêu chuỗi bán lẻ thực phẩm & hàng tiêu dùng của Bách Hóa Xanh sẽ đóng góp 30% doanh thu và bắt đầu mang lại lợi nhuận từ năm nay.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

    Bài viết liên quan