Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán là một loại tài khoản ngân hàng được sử dụng chủ yếu để thực hiện các giao dịch thanh toán hàng ngày, như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, rút tiền mặt,.v.v

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tài khoản thanh toán