Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là một loại thẻ ngân hàng cho phép bạn sử dụng số tiền trong hạn mức tín dụng đã thỏa thuận trước với ngân hàng mà không cần phải có số dư trong thẻ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thẻ tín dụng