Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng

Vay nợ

Vay nợ trong tài chính cá nhân là việc bạn nhận được một khoản tiền từ một bên thứ hai, có thể là ngân hàng, công ty tài chính, hoặc cá nhân khác, và cam kết trả lại số tiền đã vay cùng với lãi suất trong một khoảng thời gian cụ thể.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Vay nợ