Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng

Tài khoản tiết kiệm

Tài khoản tiết kiệm là một loại tài khoản ngân hàng cơ bản cho phép bạn gửi tiền, giữ an toàn và rút tiền, và giúp bạn nhận được tiền lãi đối với khoản tiền gửi của bạn tại ngân hàng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tài khoản tiết kiệm