Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Bong bóng tài sản

Bong bóng tài sản là tình trạng giá trị của một loại tài sản, như bất động sản hoặc chứng khoán, tăng lên đột ngột. Khi bong bóng vỡ, giá trị của tài sản suy giảm nhanh chóng, dẫn đến những hậu quả tiêu cực như vỡ nợ, suy thoái sinh tế và thất nghiệp.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Bong bóng tài sản