Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Đại khủng hoảng

Đại khủng hoảng là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, thường làm thay đổi toàn bộ cấu trúc kinh tế và ảnh hưởng của nó kéo dài đến nhiều năm.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Đại khủng hoảng